vue.js将unix时间戳转换为自定义时间格式

本方法通过vue.js filter实现将unix时间戳转换为自定义标准时间格式

模板语法(filter)var vm = new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    data:data,
  },
  filters:{
    time: function (value) {//value为13位的时间戳
      // function add0(m) {
      //  return m < 10 ? '0' + m : m
      // }
      //var time = new Date(parseInt(value*1000));
      //var y = time.getFullYear();
      // var m = time.getMonth() + 1;
      //var d = time.getDate();
    var date = new Date(parseInt(value*1000));
    var Y = date.getFullYear(),
    m = date.getMonth() + 1,
    d = date.getDate(),
    H = date.getHours(),
    i = date.getMinutes(),
    s = date.getSeconds();
    if (m &lt; 10) {
    m = '0' + m;
    }
    if (d &lt; 10) {
    d = '0' + d;
    }
    if (H &lt; 10) {
    H = '0' + H;
    }
    if (i &lt; 10) {
    i = '0' + i;
    }
    if (s &lt; 10) {
    s = '0' + s;
    }
     var t = Y+'-'+m+'-'+d+' '+H+':'+i+':'+s; //获取时间格式 2017-01-03 10:13:48
    //var t = Y + '-' + m + '-' + d;  //获取时间格式 2017-01-03
    return t;

    //return y + '.' + add0(m) + '.' + add0(d);
  }
},

})


<!-- html代码 -->
<!-- 在需要转换格式的位置使用名为time的vue.js filter -->
<td>{{tab2.fb1 | time}}</td>


标签:none